Themenmotiv

News

Przesyłki kurierskie

Pozwólcie Państwo pokazać Wam alternatywy w zakresie przesyłek kurierskich. Analizujemy i optymalizujemy dotychczasowe warunki włącznie ze specjalnymi usługami jak np. transport materiałów niebezpiecznych.

Nasze obroty w całej Europie w zakresie przesyłek kurierskich sięgają ok. 17,5 mil. €. To stanowi podstawę, aby oddać do Państwa dyspozycji atrakcyjne umowy ramowe - na wysyłki europejskie oraz na życzenie globalne.

Udowodniona jest możliwość osiągnięcia ok. 15% - 35% oszczędności. Nasze usługi nie ograniczają się do korzystnych warunków. Państwa przyszły usługodawca w zakresie przesyłek oddaje Państwu do dyspozycji własną obsługę klietów kluczowych w celu dalszej opieki. W ten sposób zwłaszcza mniejsi klienci czerpią korzyści z naszych agregacji zapotrzebowania.

Co potrzebujemy, aby natychmiast obniżyć Państwa koszty? Po prostu Państwa aktualną umowę, strukturę wysyłkową, oraz lokalny i międzynarodowy zakres wysyłek, w podziale na ekspresowe i standardowe oraz Państwa specjalne wymagania - przykładowo z zakresu późniejszego odbioru lub z zakresu towarów niebezpiecznych.